Voor wie?

Ik ben er voor een ieder die op enigerlei wijze vastloopt, zichzelf is kwijt geraakt, geen gevoel meer ervaart, geen keuzes kan maken of niet in beweging kan komen:

  • de tiener die geen zin heeft in school of geen idee heeft welke studie of opleiding te kiezen

  • de twintiger die zich in studie(keuze) of anderszins laat opjagen door allerlei verwachtingen en hoge eisen en zichzelf kwijtraakt

  • de dertiger die al zoveel bereikt heeft, nog zoveel stappen wil maken en zich leeg of opgebrand voelt

  • de veertiger die eigenlijk alles heeft en toch niet gelukkig is

  • de vijftiger die nog andere wegen wil bewandelen maar de richting niet vindt

  • de zestiger die zijn wijsheid en levenservaring anders wil inzetten maar niet weet hoe en waar